EnglishSlovak

O nás

IMPLEA

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti MPSVR SR. V programovom období 2014-2020 vystupuje v pozícii prijímateľa nenávratnej finančnej pomoci pre oblasti zamestnanosti a sociálneho začleňovania v rámci Operačného programu Ľudské zdroje (prioritné osi 3 a 4).

Misia

Ľuďom, ktorí sú odkázaní na pomoc iných, podávame pomocnú ruku a možnosť zažiť skutočnú zmenu k lepšiemu.

VíZIA

Byť ľudskou a súčasne funkčnou podpornou inštitúciou, ktorá okrem empatie vie vždy aj reálne pomôcť. 

HODNOTY

ľudskosť, dôslednosť, pomoc, riešenie, zmena

Národné projekty

Solidarita s Ukrajinou

NP Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR

Plán k nezávislému životu

NP Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb - Podpora transformačných tímov

Sociálne podnikanie pre ľudí

NP Inštitút sociálnej ekonomiky

Sociálne služby kvalitnejšie

NP Kvalita sociálnych služieb

Formujeme sociálny dialóg

NP Podpora kvality sociálneho dialógu

Terénna sociálna práca

NP Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce

Komunity pre všetkých

NP Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Opatrovanie doma

NP Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby

Aktuality

Informácia o predĺžení financovania transferov a nový národný projekt Terénna sociálna práca a komunitné centrá.

Oznamujeme žiadateľom, že z dôvodu vyčerpania celkovej alokácie finančných prostriedkov sa dňom 08.06.2023 uzatvára Výzva na predkladanie žiadostí o zapojenie do projektu.

Prinášame Vám dôležité informácie, videá a fotky z vybraných aktivít projektu za prvý polrok 2023.

IMPLEA v číslach
(OP ĽZ 2014-2023)

0
NÁRODNÝCH PROJEKTOV
500 +
ZAPOJENÝCH SUBJEKTOV
1000 +
INTERVENCIÍ

Príbehy

Viete ako nájsť dobrý nápad? Manželia Baľákovci nám ukázali, že to nie je len o náhode ale o spojení dlhoročných skúseností, vedomostí a dobrého úmyslu. Lucia a jej manžel Juraj Baľákovi pracovali v zahraničí a mali množstvo nápadov a vízií, no v prvom rade chceli robiť aj niečo zmysluplné, čo bol aj dôvod ich návratu domov na Slovensko.

Lucia Makyšová je jedna z troch zdravotne znevýhodnených, ktorí sa chceli uplatniť na trhu práce. Svoju túžbu posunuli ďalej – sami si vytvorili pracovné miesta, založili registrovaný sociálny podnik Izab s. r. o. so sídlom v Nemšovej.

Predstavte si, že vaša obec nemá kanalizáciu. Nič výnimočné, poviete si. A teraz si predstavte, že vaša domácnosť nie je ani pripojená na vodovod a nemáte ani elektrinu… to je už iná reč, však? Všetku vodu si musíte domov priniesť a problémom sa stáva nielen varenie, umývanie, ale aj napríklad také pranie.

Mapa našej spolupráce

Na mape sa zobrazujú kontaktné body organizácií, obcí, podnikov a komunitných centier, s ktorými spolupracujeme v rámci národných projektov.