EnglishSlovak

Archive for 28 októbra, 2016

28 okt
0

Výberové konania na pozíciu Lektor/ Lektorka pre národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (IA MPSVR SR) v rámci realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I (NP TSP I, kód ITMS 2014+: 312041A138) realizuje vzdelávanie […]

Read More