EnglishSlovak

Terénna sociálna práca

  • Domov
  • Oznámenie o predÍžení financovania transferov a pokračovanie projektu
08 jún
0

Oznámenie o predĺžení financovania transferov a pokračovanie projektu


Dovoľujeme si Vás informovať, že vzhľadom na disponibilné finančné zdroje v národnom projekte Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II, kód ITMS2014+: 312041Y376) predlžujeme finančnú podporu prostredníctvom transferov do 31.07.2023. V najbližších dňoch Vám bude zaslaný Dodatok k zmluve o spolupráci.

Tiež by sme Vám radi poskytli dobrú správu, aj vďaka veľmi dobrej spolupráci s pani ministerkou práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Soňou Gaborčákovou, bol pre IMPLEA schválený projektový zámer na nový národný projekt Terénna sociálna práca a komunitné centrá (Spolu pre komunity). Národný projekt Spolu pre komunity zabezpečí financovanie terénnej sociálne práce a komunitných centier 
a ich metodickú podporu kontinuálne od 01.08.2023 na obdobie viac ako 5 rokov. 
Aktuálne pripravujeme oznámenie o zapojení sa do projektu.

Veríme, že Vaša doterajšia činnosť v území a pomoc zraniteľným skupinám obyvateľstva bude pokračovať’ aj v budúcnosti.

Tešíme sa na ďalšiu vzájomnú spoluprácu.