EnglishSlovak

Aktuality IA - hlavné

19 jún
0

Prezentácia z online seminára národného projektu Spolu pre komunity

Prinášame Vám záznam z informačného seminára na tému Špecifiká a podmienky oprávnenosti výdavkov, ktorý Implea zorganizovala v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci nového národného projektu Terénna sociálna práca a komunitné centrá.

Read More
06 jún
0

Pozvánka na online informačný seminár TSP

Pozývame vás na informačný seminár, ktorý organizuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR k vyhlásenej Výzve na predkladanie žiadostí o zapojenie sa do národného projektu Terénna sociálna práca a komunitné centrá – aktivita Terénna sociálna práca, cieľová skupina: marginalizované rómske komunity.

Read More
05 jún
0

Výzva na zapojenie – aktivita TSP

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zverejňuje Výzvu na predkladanie žiadostí o zapojenie
sa do národného projektu s názvom Terénna sociálna práca a komunitné centrá („NP Spolu pre komunity“), v rámci aktivity TSP – cieľová skupina marginalizované rómske komunity.

Read More
18 apr
0

Projekt NP TSP II v číslach

Pozrite si stručné zhrnutie aktivít národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce .

Read More
17 apr
0

Oznámenie o ukončení realizácie národného projektu Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – samospráva

Oznamujeme užívateľom, že zverejňujeme aktualizované verzie dokumentov k Žiadosti o platbu.

Read More
20 dec
0

Podpora poskytovateľov sociálnych služieb v rámci národného projektu Kvalita sociálnych služieb

Podpora poskytovateľov sociálnych služieb v rámci národného projektu Kvalita sociálnych služieb Implementácia štandardov kvality poskytovanej sociálnej služby je jedným zo základných nástrojov zvyšovania kvality života prijímateľov sociálnych služieb, ich sociálneho […]

Read More
20 dec
0

Zmena otváracích hodín podateľne IMPLEA 22.12.2023 a 29.12.2023

Podateľňa IMPLEA bude 22.12.2023 a 29.12.2023 otvorená do 11:00 hod..

Read More
12 dec
0

Spojili sme sily v podpore poskytovateľov sociálnych služieb

Spojili sme sily v podpore poskytovateľov sociálnych služieb Ako sa NP KSS menil v čase Snáď žiadna národná projektová iniciatíva v oblasti podpory sociálneho začlenenia zraniteľných jednotlivcov, rodín, či komunít nebola v období […]

Read More
11 dec
0

Ukončenie odborných seminárov národného projektu Kvalita sociálnych služieb

Ukončenie odborných seminárov pre poskytovateľov a zriaďovateľov národného projektu Kvalita sociálnych služieb Ľudské práva, všetci ich máme, a preto sa často domnievame, že ich bežne dodržiavame aj u iných. Schválne, klopete, […]

Read More
29 nov
0

Druhovo špecifické metodické podporné materiály

Druhovo špecifické metodické podporné materiály V rámci výstupov národného projektu Kvalita sociálnych služieb bolo vytvorených celkovo 7 metodických podporných materiálov (MPM),  z ktorých 2 sú všeobecného charakteru. Expertný tím pod vedením garantky […]

Read More