EnglishSlovak

Prezentácie z odborných a špecializovaných seminárov národného projektu Kvalita sociálnych služieb

Prezentácia odborný seminár Implementácia štandardov kvality sociálnych služieb

Stiahnuť dokument

Prezentácia odborný seminár Nové kritériá štandardov kvality sociálnych služieb

Stiahnuť dokument

Prezentácia odborný seminár Základné ľudské práva a slobody ako súčasť štandardov kvality

Stiahnuť dokument

Prezentácia odborný seminár Vybrané procedurálne štandardy kvality

Stiahnuť dokument

Prezentácia špecializovaný seminár Implementácia štandardov kvality sociálnych služieb so zameraním na sociálne služby krízovej intervencie

Stiahnuť dokument

Prezentácia špecializovaný seminár Implementácia štandardov kvality sociálnych služieb so zameraním na ambulantné sociálne služby (denný stacionár a iné)

Stiahnuť dokument

Prezentácia špecializovaný seminár Implementácia štandardov kvality sociálnych služieb so zameraním na opatrovateľskú službu

Stiahnuť dokument

Prezentácia špecializovaný seminár Implementácia štandardov kvality sociálnych služieb so zameraním na podporu rodín s deťmi

Stiahnuť dokument

Prezentácie z metodických stretnutí národného projektu Kvalita sociálnych služieb

Prezentácia NP KSS

Stiahnuť dokument

Prezentacia monitorovacie údaje NP KSS 2019-2021

Stiahnuť dokument

Aktivity a výstupy NP KSS od 2019-2022

Stiahnuť dokument

Prehľad dosiahnutých výsledkov NP KSS 2019-2023

Stiahnuť dokument

Prezentácie evaluácia národného projektu Kvalita sociálnych služieb

Evaluačná správa priebežná NP KSS

Stiahnuť dokument

Evaluačná správa dopadová NP KSS

Stiahnuť dokument