EnglishSlovak
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Adresa sídla: Špitálska 25, 27, 814 55 Bratislava
Korešpondečná adresa: Nevädzová 5, 821 01  Bratislava

Sekretariát

Barbora Majtánová

02 20 431 311
barbora.majtanova@ia.gov.sk

Regionálni koordinátori/ regionálne koordinátorky:

Západné Slovensko

Zuzana Bugošová

0915 816 299
zuzana.bugosova@ia.gov.sk

Miroslava Števková

0917 991 245
miroslava.stevkova@ia.gov.sk

Hlávková Emília

0917 991 256
emilia.hlavkova@ia.gov.sk

Banskobystrický kraj

Jarmila Hronecová

0918 584 288
jarmila.hronecova@ia.gov.sk

Jana Zaušková

0918 959 142
jana.zauskova@ia.gov.sk

Eva Jamnická

0915 816 326
eva.jamnicka@ia.gov.sk

Štefan Kati

0915 816 297
stefan.kati@ia.gov.sk

Klára Vajová

0917 991 224
klara.vajova@ia.gov.sk

Vladimír Oláh

0918 584 312
vladimir.olah@ia.gov.sk

Prešovský kraj

Monika Kolcunová

0917 991 248
monika.kolcunova@ia.gov.sk

Marta Kulíková

0917 991 203
marta.kulikova@ia.gov.sk

Miroslav Balog

0917 991 270
miroslav.balog@ia.gov.sk

Daniel Hubáč

0917 991 272
daniel.hubac@ia.gov.sk

František Jeleň

0917 991 210
frantisek.jelen@ia.gov.sk

Monika Horváthová

0917 991 201
monika.horvathova@ia.gov.sk

Košický kraj

Tomáš Demočko

0917 991 208
tomas.democko@ia.gov.sk

Tibor Kešeľ

0917 799 266
tibor.kesel@ia.gov.sk

Andrej Belák

0917 991 228
andrej.belak@ia.gov.sk

Odborní pracovníci/ odborné pracovníčky pre zamestnanosť:

Martina Maliňáková (Stropkov a okolie)

0947 927 440
martina.malinakova@ia.gov.sk

Adela Matulayová (okresy ZH, ZV, DT)

0917 991 257
adela.matulayova@ia.gov.sk

Vladimír Sabovčík (okresy MI, TV)

0918 591 215
vladimir.sabovcik@ia.gov.sk

Odborní pracovníci/ odborné pracovníčky pre financie:

Ľubomír Dudinský (Bardejov a okolie)

0918 421 475
lubomir.dudinsky@ia.gov.sk

Michaela Miklošová (Vranov nad Topľou a okolie)

0917 991 238
michaela.miklosova@ia.gov.sk

Lukáš Rudl (Lučenec a okolie)

0908 700 018
lukas.rudl@ia.gov.sk

Supervízori/ supervízorky:

Iva Grejtáková

0918 584 311
iva.grejtakova@ia.gov.sk

Klaudia Kontrová

0905 340 773
klaudia.kontrova@ia.gov.sk

Mária Saraková

0917 991 265
maria.sarakova@ia.gov.sk

Elena Vaňová

0917 991 247
elena.vanova@ia.gov.sk

Jozef Vetor

0917 991 235
jozef.vetor@ia.gov.sk

Hlavní koordinátori – metodici/ hlavná koordinátorka- metodička:

Pavol Makyš

02 20 431 501, 0917 991 234
pavol.makys@ia.gov.sk

Igor Takáč

0917 991 230
igor.takac@ia.gov.sk

Natália Poláková

02 2043 1321, 0947 927 442 natalia.polakova@ia.gov.sk

Garantka odborných aktivít

Katarína Rosová

02 20 431 312, 0940 982 520
katarina.rosova@ia.gov.sk

Projektový manažér

Martin Vereš

02 20 431 309
martin.veres@ia.gov.sk

Asistentka garantky odborných aktivít

Natália Hrapková

02 20 431 311
natalia.hrapkova@ia.gov.sk

Manažér implementácie odborných aktivít

Marcel Fukas

02 20 431 309
marcel.fukas@ia.gov.sk

Koordinátorka implementácie odb. aktivít

Lucia Bielená Klačanská

0917 991 214
lucia.bielenaklacanska@ia.gov.sk

Manažérka pre monitor. a hodnotenie

Patrícia Kováčiková

02 20 431 303, 0917 991 275
patricia.kovacikova@ia.gov.sk

Koordinátorka vzdelávania

Katarína Bellová

02/20 431 764,+ 421 918 419 722
katarina.bellova@ia.gov.sk

Hlavný finančný manažér

Matúš Kuba

02 20 431 308
matus.kuba@ia.gov.sk

Asistentka hlavného finančného manaž.

Katarína Vaculčíková

02 20 431 306
katarina.vaculcikova@ia.gov.sk

Finanční manažéri/ finančné manažérky:

Boľoš Alexandra

02 20 431 578
alexandra.bolos@ia.gov.sk

Martina Zavadilová

02 20 431 306
martina.zavadilova@ia.gov.sk

Zuzana Horáčková

02 20 431 116
zuzana.horackova@ia.gov.sk

Patrícia Koncová

02 20 431 578
patricia.koncova@ia.gov.sk

Eva Lisoneková

02 20 431 302
eva.lisonekova@ia.gov.sk

Marcela Mikušová

02 20 431 302
marcela.mikusova@ia.gov.sk

Peter Pohanka

02 20 431 407
peter.pohanka@ia.gov.sk

Jana Hrdličková

02 20 431 407
jana.hrdlickova@ia.gov.sk

Nataša Ďuricová

02 20 431 210
natasa.duricova@ia.gov.sk

Rastislav Ulbricht

02 20 431 116
rastislav.ulbricht@ia.gov.sk

Kontrolór

Peter Bujňák

02 20 431 425, 0949 015 319
peter.bujnak@ia.gov.sk