EnglishSlovak

Kontakt na projekt:


Implementačná agentúra MPSVR SR

NP Terénna sociálna práca a komunitné centrá

Adresa sídla: Špitálska 6, 814 55 Bratislava

Doručovacia adresa (office): Nevädzová 5, 821 01 Bratislava

(V prípade potreby pre privolanie asistencie pre vstup do budovy použite zvonček pri schodisku.)

Email: DOPLNIŤ @ia.gov.sk

V prípade otázok týkajúcich sa Žiadostí o platbu, kontaktujte prosím:

Terénna sociálna práca

Telefón: +421 918 419 722 (od 8:00h do 14:00h)

Email: tsp@ia.gov.sk 

Regionálni koordinátori / regionálne koordinátorky

Komunitné centrá, nízkoprahové denné centrá a nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu

Kontakty pre otázky týkajúce sa financovania:

+421 2/ 2043 1509

+421 22 0431 410

+421 22 0431 415

 
Kontakty pre otázky týkajúce sa zapojenia sa do projektu a Príručky pre spolupracujúce subjekty:

+421 2/20 43 1417

+421 2/20 43 1213

Email: komunity@ia.gov.sk​

PhDr. Soňa Holíková - garantka odborných aktivít

Telefón: +421 918 959 152

Email: sona.holikova@ia.gov.sk​

 
Regionálne koordinátorky/Regionálni koordinátori
Kontakty pre západné Slovensko:

PhDr. Michaela Lopraisová

Telefón: +421 917 991 267    Email: michaela.lopraisova@ia.gov.sk​

Mgr. Peter Adam

Telefón: +421 918 591 337    Email: peter.adam@ia.gov.sk​

 
Kontakty pre stredné Slovensko:

PhDr. Silvia Kupčuláková

Telefón: +421 918 457 748    Email:silvia.kupculakova@ia.gov.sk​

Mgr. Veronika Šmondrková

Telefón: +421 918 591 342    Email: veronika.smondrkova@ia.gov.sk​

 
Kontakty pre východné Slovensko:

PhDr. Radoslav Feri

Telefón: +421 917 991 216    Email: radoslav.feri@ia.gov.sk​

Mgr. Dávid Pancurák

Telefón: +421 917 991 269    Email: david.pancurak@ia.gov.sk​

Mgr. Andrea Ďuránová

Telefón: +421 917 991 268    Email: andrea.duranova@ia.gov.sk​

Mgr. Jana Magerová

Telefón: +421 949 015 071    Email: jana.magerova@ia.gov.sk​

Bc. Gabriela Čirčová

Telefón: +421 917 991 207    Email: gabriela.circova@ia.gov.sk​

Mgr. Veronika Michnová

Telefón: +421 905 276 163    Email: veronika.michnova@ia.gov.sk​

Mgr. Katarína Bodnárová

Telefón: +421 917 991 247