EnglishSlovak

Kontakt na projekt:


Implementačná agentúra MPSVR SR

NP Terénna sociálna práca a komunitné centrá

Adresa sídla: Špitálska 6, 814 55 Bratislava

Doručovacia adresa (office): Nevädzová 5, 821 01 Bratislava

(V prípade potreby pre privolanie asistencie pre vstup do budovy použite zvonček pri schodisku.)

Email: DOPLNIŤ @ia.gov.sk

Terénna sociálna práca

Telefón: +421 918 419 722 (od 8:00h do 14:00h)

Email: tsp@ia.gov.sk

Komunitné centrá, nízkoprahové denné centrá a nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu

Telefón:

+421 2/20 43 1417

+421 2/20 43 1213

+421 2/ 2043 1570

+421 2/ 2043 1509

Email: komunity@ia.gov.sk​