Dizajn bez nazvu Aktuality » Informácia o opätovnom spustení financovania dopytovo-orientovaných projektov

Informácia o opätovnom spustení financovania dopytovo-orientovaných projektov

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky si dovoľuje informovať prijímateľov implementujúcich dopytovo-orientované projekty, že bolo ukončené prebiehajúce skúmanie, v dôsledku ktorého bolo na webovom sídle poskytovateľa dňa 03.02.2020 oznámené pozastavenie platieb.

Na základe uvedeného oznamujeme, že dňom 01.06.2020 bolo opätovne spustené financovanie projektov. Prijímatelia tak budú mať zabezpečené financovanie projektov nielen prostredníctvom zálohových platieb, ale aj refundácie (priebežných platieb).