Dizajn bez nazvu Aktuality » Informácia o stanovení ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02

Informácia o stanovení ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si Vás dovoľuje upozorniť na stanovenie ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s názvom „Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím“,a to v časti 1.5 Časový harmonogram konania o ŽoNFP.

Termín uzavretia 6. kola je stanovený na 28. 06. 2019

Znenie výzvy:  Výzva OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01 (formát PDF, 562 kB)

Znenie výzvy so sledovaním zmien:  Výzva OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01 (formát docx, 215 kB) 

Stručný opis výzvy  (Formát PDF, 162 kB)