Dizajn bez nazvu Aktuality » Informácia o zmene termínu 3. hodnotiaceho kola výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01

Informácia o zmene termínu 3. hodnotiaceho kola výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01

Dovoľujeme si informovať žiadateľov  o zmene termínu 3. hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01  „Podpora opatrovateľskej služby“ (ďalej len „výzva“). Z dôvodu optimalizácie časového priestoru na predkladanie žiadosti o NFP sa mení termín uzavretia 3. kola na 28.02.2019

 

Uvedená zmena mení výzvu spôsobom, ktorý nepredstavuje podstatnú zmenu podmienok poskytnutia príspevku.

 

Aktualizácia termínu uzavretia 3. kola výzvy nemá dopad na žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku rozpracované v ITMS2014+ pred termínom 21.01.2019. 

 

Výzva OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 (formát PDF, 543 kB), Výzva OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 - so sledovaním zmien (formát PDF, 566 kB)