Dizajn bez nazvu Aktuality » Informácia o zverejnení Výzvy na výber odborných hodnotiteľov

Informácia o zverejnení Výzvy na výber odborných hodnotiteľov

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje dňom 27.02.2019 vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP financovaných z prostriedkov ESF v rámci vybraných prioritných osí OP Ľudské zdroje.

Prílohy k výzve sú dostupné na linku: https://www.employment.gov.sk/sk/esf/