Dizajn bez nazvu Aktuality » Informácia ohľadom vyhlásenia výzvy „Podpora opatrovateľskej služby II“

Informácia ohľadom vyhlásenia výzvy „Podpora opatrovateľskej služby II“

Z dôvodu pribúdajúcich žiadostí o informácie ohľadom vyhlásenia výzvy „Podpora opatrovateľskej služby II“  Implementačná agentúra MPSVR SR uvádza nasledovnú informáciu: 

 

Vyhlasovateľom výzvy „Podpora opatrovateľskej služby II“, ako aj poskytovateľom NFP, bude Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré aktuálne pracuje na príprave predmetnej výzvy. Výzva bude financovaná z finančných prostriedkov REACT-EU, pričom harmonogram s termínom vyhlásenia predmetnej výzvy bude známy o niekoľko týždňov.

Záujemcom a potenciálnym žiadateľom o NFP odporúčame sledovať webové sídlo Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR https://www.employment.gov.sk/sk/ , ako aj  https://www.employment.gov.sk/sk/esf/ - Sekcia fondov EÚ, kde budú zverejnené bližšie informácie.