Dizajn bez nazvu Aktuality » Informácie o disponibilnej výške alokácie za zdroj EÚ po vyhodnotení 1. kola výzvy Podpora opatrovateľskej služby – OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01

Informácie o disponibilnej výške alokácie za zdroj EÚ po vyhodnotení 1. kola výzvy Podpora opatrovateľskej služby – OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01

IA MPSVR SR informuje o aktuálnej disponibilnej výške alokácie za zdroj EÚ výzvy Podpora opatrovateľskej služby – OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01:

 

Samosprávny kraj

Alokácia kraj za zdroj EÚ

Disponibilná alokácia za zdroj EÚ

Bratislavský kraj

2 569 750,00 €

652 545,38 

Trnavský kraj

5 559 983,00 

0,00 

Trenčiansky kraj

5 818 804,00 

0,00 

Nitriansky kraj

6 726 181,00 

715 342,79 

Žilinský kraj

6 837 169,00 

0,00 

Banskobystrický kraj

6 438 287,00 

0,00 

Prešovský kraj

8 146 399,00 

628 115,00 

Košický kraj

7 903 427,00 

1 936 560,11 

 

50 000 000,00 

3 932 563,28