Dizajn bez nazvu Aktuality » Informačné semináre k národnému projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby

Informačné semináre k národnému projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby

Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR organizuje prvú sériu informačných seminárov k národnému projektu pod názvom Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby (ďalej aj "NP TOS"), realizovaného v rámci operačného programu Ľudské zdroje, financovaného z Európskeho sociálneho fondu. Zámerom projektu je podporiť vznik a dostupnosť opatrovateľskej služby v obciach do 1 000 obyvateľov.

Seminár je jednou z aktivít NP TOS a je určený pre zástupcov všetkých obcí a miest. Realizuje sa v  súčinnosti s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Na seminári bude prezentovaný samotný projekt NP TOS a podmienky pre zapojenie  sa do projektu.

 

Súčasťou seminára bude aj samostatná časť venovaná komunitnému plánovaniu sociálnych služieb, kde sa  môžete dozvedieť viac o procese komunitného plánovania a tvorbe komunitného plánu. Na seminároch budú prednášať skúsení odborníci v oblasti poradenstva a poskytovania sociálnych služieb. Vypracovanie komunitného plánu sociálnych služieb  je zákonnou povinnosťou obce/mesta. V prípade záujmu  zúčastniť sa tohto seminára, prosím vyplňte priložený prihlasovací formulár, ktorý je dostupný TU.

Seminára sa môžu zúčastniť maximálne 2 osoby za organizáciu. Kapacita seminára je limitovaná. Prihlasovací formulár prosím vyplňte čo najskôr, z dôvodu obmedzenej kapacity priestorov.

 

Informačné semináre sa uskutočnia  v týchto mestách:

termín / mesto

19.03.2019/ Banská Bystrica - zrealizované

20.03.2019/  Banská Bystrica - zrealizované

21.03.2019/  Bratislava - zrealizované

26.03.2019/  Trnava - zrealizované

02.04.2019/  Košice - zrealizované

12.04.2019/  Trenčín - zrealizované

16.04.2019/  Nitra - zrealizované

24.04.2019/  Prešov - zrealizované

16.5.219/ Žilina - Kongresová sála Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina

 

Predbežný program Informačného seminára:

  9:00     Registrácia

 9:30      Otvorenie seminára, prezentácia národného projektu

      Národný projekt Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby ako nástroj na podporu opatrovateľskej služby v obciach do 1000 obyvateľov

10:30     Legislatívny rámec zabezpečovania opatrovateľskej služby a ďalších sociálnych služieb 

              (originálne kompetencie obcí, komunitný plán sociálnych služieb)

13:00     Prestávka na občerstvenie

13:30     Proces komunitného plánovania; Komunitný plán sociálnych služieb

15:30     Diskusia, praktické príklady

 

Podrobný program, časový harmonogram a adresu miesta konania jednotlivých seminárov Vám zašleme po potvrdení účasti prostredníctvom prihlasovacieho formulára.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na tel. číslach:

+421 2 2043 1570

+421 2 2043 1576

+421 2 2043 1572

 

Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie.