Dizajn bez nazvu Aktuality » Od 25.5.2020 sú návštevy povolené

Od 25.5.2020 sú návštevy povolené

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len "IA MPSVR SR") oznamuje, že od dňa 25.5.2020 (vrátane) sa ruší zákaz návštev v priestoroch IA MPSVR SR na Nevädzovej 5 v Bratislave.

Zároveň IA MPSVR SR upozorňuje, že vstup do budovy je povolený len s rúškom na tvári alebo iným spôsobom prekrytými hornými dýchacími cestami, a to až do času uvoľnenia tohto opatrenia hlavného hygienika Slovenskej republiky.