Dizajn bez nazvu Aktuality » Oznam - celoagentúrne školenie zamestnancov IA MPSVR SR

Oznam - celoagentúrne školenie zamestnancov IA MPSVR SR

Oznam - celoagentúrne školenie zamestnancov IA MPSVR SR

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (IA MPSVR SR) organizuje pre zamestnancov v dňoch 04. – 05. 04. 2019 celoagentúrne školenie. V týchto dňoch budeme telefonicky nedostupní, preto akékoľvek požiadavky zasielajte  e-mailom na info@ia.gov.sk

Podateľňa IA MPSVR SR bude otvorená ako v bežný pracovný deň od 7:00 – 15:00 hod.  

Ďakujeme za porozumenie