Dizajn bez nazvu Aktuality » Úprava konzultačných hodín pre prijímateľov od dňa 19.10.2020

Úprava konzultačných hodín pre prijímateľov od dňa 19.10.2020

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len "IA MPSVR SR") žiada prijímateľov, aby od dňa 19.10.2020 (vrátane) využívali počas konzultačných hodín pre prijímateľov najmä elektronickú formu komunikácie s prideleným projektovým manažérom.

Ďakujeme za pochopenie.