Dizajn bez nazvu Aktuality » V ZSS pomôže zamestnancom špeciálny mobilný personál sociálnej starostlivosti

V ZSS pomôže zamestnancom špeciálny mobilný personál sociálnej starostlivosti

Viac sa dočítate: https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/v-zss-pomoze-zamestnancom-specialny-mobilny-personal-socialnej-starostlivosti.html