Dizajn bez nazvu Aktuality » Zmena otváracích hodín podateľne IA MPSVR SR dňa 16.11.2020

Zmena otváracích hodín podateľne IA MPSVR SR dňa 16.11.2020

Podateľňa na Nevädzovej 5 v Bratislave bude dňa 16.11.2020 otvorená v skrátenom prevádzkovom čase 7:00 – 11:00 hod.

Ďakujeme za pochopenie.