Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Dopytové projekty » Metodické dokumenty » Kritériá pre výber projektov operačného programu Ľudské zdroje a metodika ich uplatňovania

Kritériá pre výber projektov operačného programu Ľudské zdroje a metodika ich uplatňovania

 

Kritériá pre výber projektov operačného programu Ľudské zdroje a metodika ich uplatňovania 

platné od 18. 11. 2019 (PDF, 831 kB)

Dokument Kritériá pre výber projektov operačného programu Ľudské zdroje a metodika ich uplatňovania, schválený Monitorovacím výborom pre operačný program Ľudské zdroje, definuje oblasti hodnotenia ako aj jednotlivé hodnotiace kritériá dopytovo-orientovaných projektov, ktoré sú posudzované v procese odborného hodnotenia žiadosti o NFP.

Staršie už neplatné verzie