Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Dopytové projekty » Metodické dokumenty » Logá a dizajn manuál

Logá a dizajn manuál

 

Logá a dizajn manuál, ktorý obsahuje základné pravidlá a podmienky používania log Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) a operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ).

 

Design manuál OP Ľudské zdroje (formát PDF, veľkosť 20,02 MB) 


Usmernenie pre prijímateľov v súvislosti s používaním log:
V súčasnosti je platný Manuál pre informovanie a komunikáciu pre prijímateľov v rámci EŠIF (2014 – 2022) pre operačný program Ľudské zdroje z júna 2015. 

Logo OP Ľudské zdroje (formát ZIP,  2,38 MB)  )
Logo ESF a EFRR (formát ZIP, 2,55 MB)
Logo IA MPSVR SR základný variant 1 pozitívny (formát JPG,  256 kB)
Logo IA MPSVR SR základný variant 2 pozitívny (formát JPG, 854 kB)