Dizajn bez nazvu Dopytové projekty » Metodické dokumenty » Príručka pre prijímateľa NFP

Príručka pre prijímateľa NFP

Príručka pre prijímateľa je súhrnom pokynov záväzných pre každý projekt realizovaný v rámci výziev Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

PRÍRUČKA PRE PRIJÍMATEĽA sprostredkovateľského orgánu Operačného programu Ľudské zdroje (verzia12 08.06.2021)  (formát PDF, 827 kB) + Prílohy (formát ZIP 2,30 MB)

PRÍRUČKA PRE PRIJÍMATEĽA verzia so sledovaním zmien (formát docx, 367 kB)