Dizajn bez nazvu Dopytové projekty » Metodické dokumenty » Príručka pre prijímateľa NFP - archív

Príručka pre prijímateľa NFP - archív

Už neplatné znenie

Príručka pre prijímateľa je súhrnom pokynov záväzných pre každý projekt realizovaný v rámci výziev Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

PRÍRUČKA PRE PRIJÍMATEĽA sprostredkovateľského orgánu Operačného programu Ľudské zdroje (verzia11  15.02.2021)  (formát PDF veľkosť 1,57 MB) + Prílohy (formát ZIP 2,29 MB)

PRÍRUČKA PRE PRIJÍMATEĽA sprostredkovateľského orgánu Operačného programu Ľudské zdroje (verzia10  27.07.2020) (formát PDF, veľkosť 664 kB) + Prílohy (formát ZIP; 2 341 MB)

PRÍRUČKA PRE PRIJÍMATEĽA sprostredkovateľského orgánu Operačného programu Ľudské zdroje (verzia 9, 16.03.2020) (formát PDF, veľkosť 654 kB) Prílohy (formát ZIP; 2,418 MB)

PRÍRUČKA PRE PRIJÍMATEĽA sprostredkovateľského orgánu Operačného programu Ľudské zdroje (verzia 8  06.12.2019) (docx veľkosť 313 kB) + Prílohy (ZIP, 2,36 MB)

PRÍRUČKA PRE PRIJÍMATEĽA sprostredkovateľského orgánu Operačného programu Ľudské zdroje (verzia 7  13.03.2019) ( PDF, veľkosť 816 kB) + Prílohy (ZIP, 2,42 MB)

PRÍRUČKA PRE PRIJÍMATEĽA sprostredkovateľského orgánu Operačného programu Ľudské zdroje (verzia 6  02.05.2018) (PDF, veľkosť 702 kB) + Prílohy (ZIP, 8 MB)

PRÍRUČKA PRE PRIJÍMATEĽA sprostredkovateľského orgánu Operačného programu Ľudské zdroje (verzia 5_20. 02. 2018) (PDF, veľkosť 769 kB) + Prílohy (ZIP, 2,5 MB)

PRÍRUČKA PRE PRIJÍMATEĽA sprostredkovateľského orgánu Operačného programu Ľudské zdroje verzia 4_01.12.2017   (PDF, veľkosť 751 kB) + Prílohy (ZIP, 2,36 MB)

PRÍRUČKA PRE PRIJÍMATEĽA sprostredkovateľského orgánu Operačného programu Ľudské zdroje verzia 3_09.11.2016   (PDF, veľkosť 1 148 kB) + Prílohy (ZIP, 2,36 MB)

PRÍRUČKA PRE PRIJÍMATEĽA sprostredkovateľského orgánu Operačného programu Ľudské zdroje verzia 2_12. 05. 2016   (PDF, veľkosť 1 118 kB) + Prílohy (ZIP, 2,36 MB)

PRÍRUČKA PRE PRIJÍMATEĽA sprostredkovateľského orgánu Operačného programu Ľudské zdroje verzia 1_12. 02. 2016  (PDF, veľkosť 3 274 kB) + Prílohy (ZIP, 2,36 MB)