Dizajn bez nazvu Dopytové projekty » Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP » Výsledky 1.,2. a 3. hodnotiaceho kola » Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam schválených žiadostí o NFP

KÓD ŽIADATEĽ NÁZOV PROJEKTU CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY SCHVÁLENÉ  NFP KOLO VÝZY
NFP312030N629 City Baby Care, s.r.o. Inovatívne prístupy v starostlivosti o deti v CBC 158 549,88 € 142 694,89 € 1
NFP312030P476 Nezisková organizácia UniCare Centrum pre flexibilnú starostlivosť o deti UniCare 153 595,33 € 138 235,80 € 2
NFP312030P472 Detské centrum Bernoláčik Detské centrum Bernoláčik 118 430,08 € 106 587,07 € 2
NFP312030P479 Veľká - Malá - Škola Klub detí Školička 118 430,08 € 106 587,07 € 2
NFP312030P425 Greenwill o.z. Centrum pre flexibilnú starostlivosť o deti v Limbachu 153 828,92 € 14 146,03 € 2
NFP312030Q732 Festíkovo, s.r.o. Flexibilná starostlivosť pre deti poskytovaná v Bratislave - Festíkovo 118 430,08 € 106 587,07 € 3
NFP312030Q664 Citybabycare, o.z. Inovatívna škôlka pre deti pracujúcich rodičov 160 062,53 € 144 056,28 € 3