Dizajn bez nazvu Dopytové projekty » Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP » Zoznam odborných hodnotiteľov

Zoznam odborných hodnotiteľov

ODBORNÍ HODNOTITELIA
Ing. Michal Bačkovský
Mgr. Andrea Mikušová