Dizajn bez nazvu Dopytové projekty » Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP » Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam schválených žiadostí o NFP

KÓD ŽIADATEĽ IČO ŽIADATEĽA NÁZOV PROJEKTU CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY SCHVÁLENÉ  NFP
NFP312070V781 Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 30854687 Technická pomoc OP Ľudské zdroje 2019 - 2023 15 353 806,41 € 15 353 806,41 €