Dizajn bez nazvu O agentúre » Implementácia OP Ľudské zdroje » 2018

2018

Dňa 06.06.2019 bola Monitorovacím výborom pre OP Ľudské zdroje schválená Výročná správa o vykonávaní OP Ľudské zdroje za rok 2018.