Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Pracovné ponuky

Pracovné ponuky

Výberové konanie na pozíciu Externý/-á hodnotiteľ/-ka v NP KSS

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Externý/-á hodnotiteľ/-ka v národnom projekte Kvalita sociálnych služieb

Výberové konanie na pozíciu Lektor/-ka metodik/metodička v NP KSS

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Lektor/-ka metodik/metodička v národnom projekte Kvalita sociálnych služieb

Výberové konanie na pozíciu Zástupca/-kyňa skupín užívateľov v NP KSS

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Zástupca/-kyňa skupín užívateľov v národnom projekte Kvalita sociálnych služieb

Výberové konanie pozíciu Lektor/-ka – metodická podpora a odborná príprava poskytovateľov sociálnych služieb v NP KSS

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Lektor/-ka – metodická podpora a odborná príprava poskytovateľov sociálnych služieb v národnom projekte Kvalita sociálnych služieb

Výberové konanie na pozíciu Expert/-ka pre NP PKSD pre analytickú štúdiu „Vplyv výchovy dieťaťa na výšku dôchodku rodiča a dĺžku jeho poberania“

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Expert/-ka pre národný projekt Podpora kvality sociálneho dialógu pre analytickú štúdiu „Vplyv výchovy dieťaťa na výšku dôchodku rodiča a dĺžku jeho poberania“

Výberové konanie na pozíciu Garant/-ka lektorského tímu (poskytovatelia) v NP KSS

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Garant/-ka lektorského tímu (poskytovatelia) v národnom projekte Kvalita sociálnych služieb

Výberové konanie na pozíciu Garant/-ka lektorského tímu (hodnotitelia) v NP KSS

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Garant/-ka lektorského tímu (hodnotitelia) v národnom projekte Kvalita sociálnych služieb