Dizajn bez nazvu O agentúre » Pracovné ponuky

Pracovné ponuky

Výberové konanie na pozíciu Asistent/-ka projektového manažéra pre národný projekt

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Asistent/-ka projektového manažéra pre národný projekt DI PTT

Výberové konanie na pozíciu facilitátor/-ka v národnom projekte

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu facilitátor/-ka v národnom projekte BOKKÚ

Výberové konanie na pozíciu Konzultant/-ka v oblasti komunikácie

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu konzultant/-ka v oblasti komunikácie

Výberové konanie na pozíciu manažér nezrovnalostí

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu manažér na oddelenie nezrovnalostí

Výberové konanie na pozíciu brigádnik na oddelenie nezrovnalostí

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu brigádnik na oddelenie nezrovnalostí

Výberové konanie na pozíciu kontrolór

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu kontrolór národného projektu TOS

Výberové konanie na pozíciu regionálny koordinátor/-ka v národnom projekte

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu regionálny koordinátor/-ka v národnom projekte BOKKÚ

Výberové konanie na pozíciu Právnik

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Právnik

Výberové konanie na pozíciu Externý/-á hodnotiteľ/-ka v národnom projekte

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Externý/-á hodnotiteľ/-ka v národnom projekte Kvalita sociálnych služieb