Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Pracovné ponuky

Pracovné ponuky

Výberové konanie na pozíciu Lektor/-ka pre oblasť aktivizácie prijímateľov sociálnych služieb

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Výberové konanie  na pozíciu Lektor/-ka pre oblasť aktivizácie prijímateľov sociálnych služieb

Výberové konanie na pozíciu odborný pracovník pre oblasť financií a exekúcií - Rimavská Sobota a Revúca a prípadne širšie okolie

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Facilitátor/-ka v národnom projekte Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni. Téma aktivity: 23. Tematické stretnutie v oblasti alternatívneho prístupu v transformácií konfliktov, participácia a účasť verejnosti na rozhodovaní.

Výberové konanie na pozíciu odborný pracovník pre oblasť financií a exekúcií - Lučenec, Poltár,Veľký Krtíš, Krupina

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Facilitátor/-ka v národnom projekte Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni. Téma aktivity: 23. Tematické stretnutie v oblasti alternatívneho prístupu v transformácií konfliktov, participácia a účasť verejnosti na rozhodovaní.

Výberové konanie na pozíciu odborný pracovník pre oblasť financií a exekúcií - okresy Košice okolie a Prešov a prípadne širšie okolie

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Facilitátor/-ka v národnom projekte Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni. Téma aktivity: 23. Tematické stretnutie v oblasti alternatívneho prístupu v transformácií konfliktov, participácia a účasť verejnosti na rozhodovaní.

Výberové konanie na pracovné miesto odborného garanta KC v Čiernej nad Tisou

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu odborný garant KC.

Výberové konanie na miesto odborného garanta NDC a odborného pracovníka NDC v Lučenci

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Odborný garant NDC a Odborný pracovník NDC

Výberové konanie na pracovné miesto komunitného pracovníka KC vo Fiľakove

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu komunitného pracovníka KC Fiľakovo

Výberové konanie na pozíciu Expert/Expertka pre transformáciu a deinštitucionalizáciu v národnom projekte Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Expert/Expertka pre transformáciu a deinštitucionalizáciu

Výberové konanie na pozíciu Koordinátor/-ka odbornej prípravy

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Koordinátor/-ka odbornej prípravy v národnom projekte Kvalita sociálnych služieb