Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Verejné obstarávanie » 2.1 Kontinuálne - aktualizačné vzdelávanie pre pedagogických a odborných zamestnancov Detského domova

2.1 Kontinuálne - aktualizačné vzdelávanie pre pedagogických a odborných zamestnancov Detského domova

Názov obstarávania: 2.1 Kontinuálne - aktualizačné vzdelávanie pre pedagogických a odborných zamestnancov Detského domova
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Komunita Kráľovnej pokoja
Piešťanská 11/18
95605 Radošina

Predpokladaná hodnota zákazky: 3500 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Šaľa
Lehota na predkladanie ponúk: 24.06.2015
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 415.4 KB)