Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Verejné obstarávanie » Logistika, skladové hospodárstvo

Logistika, skladové hospodárstvo

Názov obstarávania: Logistika, skladové hospodárstvo
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
Krajinská cesta 5053/13, 921 01 Piešťany

Predpokladaná hodnota zákazky: 7406,56 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Piešťany
Lehota na predkladanie ponúk: 08.07.2013
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 223.8 KB)