Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Verejné obstarávanie » SBS - skúška odbornej spôsobilosti typu S

SBS - skúška odbornej spôsobilosti typu S

Názov obstarávania: SBS - skúška odbornej spôsobilosti typu S
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou

Predpokladaná hodnota zákazky: 8400,- EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Vranov nad Topľou
Lehota na predkladanie ponúk: 12.07.2013
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 280.7 KB)