Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Verejné obstarávanie » Stravné poukážky

Stravné poukážky

Názov obstarávania: Stravné poukážky
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Názov verejného obstarávateľa: Obec Skerešovo
Sídlo: Skerešovo 23, 982 62 Skerešovo
Zastúpený: Ján Svitek, starosta
Kontaktná osoba: Ján Svitek
IČO: 00319074
DIČ: 2021132575
Telefón: +421 47 5596 425
E-mail: obec.skeresovo@gmail.com

Predpokladaná hodnota zákazky: 3800,00 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Revúca
Lehota na predkladanie ponúk: 27.11.2014
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 299.7 KB)