Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Verejné obstarávanie » Projektový manažér - zmena

Projektový manažér - zmena

Názov obstarávania: Projektový manažér - zmena
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Názov verejného obstarávateľa: Obec Málinec
Sídlo: Námestie SNP 474, 985 26 Málinec
Zastúpený: Ing. Igor Čepko, starosta
Kontaktná osoba: Ing. Igor Čepko
IČO: 00316211
DIČ: 2021237185
Telefón: +42147 4291 121
E-mail: malinec.starosta@stonline.sk
Web: www.malinec.sk

Predpokladaná hodnota zákazky: 3450,00 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Poltár
Lehota na predkladanie ponúk: 08.12.2014
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 229.3 KB)