Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Verejné obstarávanie » Lektori kurzov

Lektori kurzov

Názov obstarávania: Lektori kurzov
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Názov verejného obstarávateľa: Obec Nitra nad Ipľom
Sídlo: Nitra nad Ipľom 96, 985 57 Nitra nad Ipľom
Zastúpený: Bc. Tivadar Berky, starosta
Kontaktná osoba: Bc. Tivadar Berky
IČO: 00648388
DIČ: 2021097232
Telefón: +42147 439 4197
E-mail: obecnitranadiplom@post.sk

Predpokladaná hodnota zákazky: 4500,00 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Lučenec
Lehota na predkladanie ponúk: 09.12.2014
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 320.7 KB)