Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Verejné obstarávanie » Projektový manažér

Projektový manažér

Názov obstarávania: Projektový manažér
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
Ševčenkova 21
851 01 Bratislava

Predpokladaná hodnota zákazky: 7280 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Bratislava V
Lehota na predkladanie ponúk: 08.12.2014
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 2.5 MB)