Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Verejné obstarávanie » Občianske hliadky v obci Vojčice - Profesijné zamerané školenie pre členov občianskej hliadky

Občianske hliadky v obci Vojčice - Profesijné zamerané školenie pre členov občianskej hliadky

Názov obstarávania: Občianske hliadky v obci Vojčice - Profesijné zamerané školenie pre členov občianskej hliadky
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Obec Vojčice, P. O. Hviezdoslava 408/1, 076 22 Vojčice
zastúpená starostom Mgr. Vlastimilom Kiral-Vargom
telefón: 056/566761138
e-mail: vojcice1@gbs.eu.sk
web: www.obecvojcice.sk

Predpokladaná hodnota zákazky: 1 655,84 EUR bez DPH
Typ: Stavebné práce
Miesto dodania (okres): Trebišov
Lehota na predkladanie ponúk: 05.12.2014
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 1.1 MB)