Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Verejné obstarávanie » Zabezpečenie stravovacích služieb prostredníctvom dodania stravovacích poukážok

Zabezpečenie stravovacích služieb prostredníctvom dodania stravovacích poukážok

Názov obstarávania: Zabezpečenie stravovacích služieb prostredníctvom dodania stravovacích poukážok
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Obstarávateľ: Združenie obcí Ekotorysa
Sídlo: Bajzova 14, 080 01, Haniska
Zastúpený: Ján Lenko
IČO: 37937278
Kontaktná osoba: Anton Gašpar
Funkcia: manažér projektu
Telefón: 0905 504 466
E-mail: ekotorysa@gmail.com

Predpokladaná hodnota zákazky: 9 587,60 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Prešov
Lehota na predkladanie ponúk: 09.01.2015
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 258.6 KB)