Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Verejné obstarávanie » Konferencie

Konferencie

Názov obstarávania: Konferencie
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Názov verejného obstarávateľa: Občianske združenie „Za dôstojný život“
Sídlo: Vajanského 71, 984 01 Lučenec
Zastúpený: PhDr. Zdenka Kotrasová, štatutárna zástupkyňa
Kontaktná osoba: PhDr. Zdenka Kotrasová
IČO: 37817388
DIČ: 2021575094
Telefón: +421 907 175 987
E-mail: ozdostojnyzivot@centrum.sk
Web: www.dostojnyzivot.sk

Predpokladaná hodnota zákazky: 2375 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Lučenec
Lehota na predkladanie ponúk: 15.01.2015
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 295.3 KB)