Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Verejné obstarávanie » ,,Finančný manažér´´ k projektu s názvom: ,,Lepšia budúcnosť pre MRK´´

,,Finančný manažér´´ k projektu s názvom: ,,Lepšia budúcnosť pre MRK´´

Názov obstarávania: ,,Finančný manažér´´ k projektu s názvom: ,,Lepšia budúcnosť pre MRK´´
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Názov: AGNITIO
Sídlo: Hlavná 59/42, 053 05 Granč -Petrovce
IČO: 42188318
DIČ: 2022980212
Telefón: 0915319872
Kontaktná osoba: Mgr. Lenka Seitz
e-mail na kontaktnú osobu: enka.tothova@seitztothova.sk

Predpokladaná hodnota zákazky: 2620 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Levoča
Lehota na predkladanie ponúk: 16.01.2015
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 309.2 KB)