Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Verejné obstarávanie » Aranžovanie kvetov - vzdelávanie a príprava pre trh práce

Aranžovanie kvetov - vzdelávanie a príprava pre trh práce

Názov obstarávania: Aranžovanie kvetov - vzdelávanie a príprava pre trh práce
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi

Predpokladaná hodnota zákazky: 9984 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Prievidza
Lehota na predkladanie ponúk: 17.04.2012
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 8.6 KB)