Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Aranžovanie kvetov/Umelecké remeslá a výtvarné techniky

Aranžovanie kvetov/Umelecké remeslá a výtvarné techniky

Názov obstarávania: Aranžovanie kvetov/Umelecké remeslá a výtvarné techniky
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
Hviezdoslavova 40. 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Predpokladaná hodnota zákazky: 9856 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Nové Mesto nad Váhom
Lehota na predkladanie ponúk: 10.10.2011
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 90.6 KB)