Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Archív VO » Verejná výzva na predkladanie ponúk k obstaraniu tlače farebných exteriérových samolepiek

Verejná výzva na predkladanie ponúk k obstaraniu tlače farebných exteriérových samolepiek

Fond sociálneho rozvoja vyhlasuje verejnú výzvu na predkladanie ponúk k obstaraniu tlače farebných exteriérových samolepiek pre účely realizácie Európskeho roka boja proti chudobe a jeho aktivít v dňoch 1.-3.10.2010. Cenové ponuky a dobu potrebnú na výrobu a dodanie zašlite na adresu ey2010@fsr.gov.sk najneskôr do pondelka 27. septembra 2010 do 13.00 hod.

 

Vizuál samolepky je dostupný na adrese:

www.fsr.gov.sk/samolepka.pdf

alebo

www.fsr.gov.sk/samolepka.tif

 

Špecifikácia:

-         rozmer: 45x45 cm

-         typ: plnofarebná exteriérová samolepka

-         počet kusov: 2000

 

Kritériami pre výber úspešnej ponuky je najnižšia cena a časový horizont realizácie zákazky.

Prípadné ďalšie informácie k predmetu zákazky je možné získať na tel. čísle 02/2046 2520.