Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Archív VO » Verejná výzva na predkladanie ponúk k prenájmu hotela na záverečnú konferenciu Európskeho roka boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu (2010)

Verejná výzva na predkladanie ponúk k prenájmu hotela na záverečnú konferenciu Európskeho roka boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu (2010)

Fond sociálneho rozvoja vyhlasuje verejnú výzvu na predkladanie ponúk k prenájmu  zariadenia - hotela  pre konanie  záverečnej konferencie Európskeho roka boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu (2010), ktorá sa uskutoční v Bratislave alebo blízkom okolí (do 30 km) v dňoch 14. a 15. decembra 2010. Cenové ponuky zasielajte prostredníctvom vyplnenej tabuľky v prílohe na mailovú adresu pavol.jablonicky@fsr.gov.sk do pondelka 15. novembra 2010, 12.00 hod.

 

Záverečná konferencia Európskeho roka boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu (2010) sa bude konať v Bratislave alebo blízkom okolí v dňoch 14. a 15. decembra 2010. Predpokladaný počet účastníkov v prvý deň konania konferencie je 220, druhý deň približne 70. Časť účastníkov bude potrebné ubytovať 13./14.12.2010 (približne 50 ľudí) a 14./15.12.2010 (približne 25 ľudí). Program konferencie je rozdelený na spoločné zasadnutie, ktoré sa uskutoční 14.12. v doobedňajších hodinách (220 ľudí), tlačovú konferenciu, 4 workshopy v poobedňajších hodinách 14.12. paralelne v dvoch miestnostiach (2x 100 ľudí) a divadelné vystúpenie 14.12. vo večerných hodinách. 15.12. v doobedňajších hodinách  sa bude konať valné zhromaždenie (približne 70 ľudí).

 

Špecifikácie:

•    bezbariérový prístup alebo prostredie priateľské ľuďom s telesným postihnutím

•    miesto: Bratislava a blízke okolie (do 30 km)

 

13.12.2010

 

1. Ubytovanie

•    13./14.12.2010, predpokladaný počet miest: 50

o    cena ubytovania na osobu a noc a celková suma na predpokladaný počet účastníkov

o    možnosť skupinovej zľavy a celková suma na predpokladaný počet účastníkov so zľavou

 

2. Parkovanie

•    13/14.12.2010, predpokladaný počet miest: 20

o    informácia o možnosti parkovania v areáli hotela

o    cena parkovného miesta v areáli hotela pre účastníkov konferencie na hodinu a celková suma na predpokladaný počet účastníkov

o    možnosť skupinovej zľavy a celková suma na predpokladaný počet účastníkov so zľavou, respektíve možnosť poskytnutia parkovacích miest v cene ubytovania

 

14.12.2010

 

1. Ubytovanie

•    14./15.12.2010, predpokladaný počet miest: 30

o    cena ubytovania na osobu a noc a celková suma na predpokladaný počet účastníkov

o    možnosť skupinovej zľavy a celková suma na predpokladaný počet účastníkov so zľavou

 

2. Parkovanie

•    14.12.2010, 8.00 – 18.00 hod., predpokladaný počet miest: 50

o    informácia o možnosti parkovania v areáli hotela

o    cena parkovného miesta v areáli hotela pre účastníkov konferencie na hodinu a celková suma na predpokladaný počet účastníkov

o    možnosť skupinovej zľavy a celková suma na predpokladaný počet účastníkov so zľavou, respektíve možnosť poskytnutia parkovacích miest v cene ubytovania

 

3. Prenájom veľkej konferenčnej miestnosti na spoločné zasadnutie 

•    14.12.2010, 8.00 – 13.00 hod.

•    220 účastníkov

•    potrebné  uviesť celkovú cenu a jednotkovú cenu na 1 hod.

 

4. Prenájom 2 miestností na workshopy

•    14.12.2010, 13.00 – 18.00 hod.

•    100 ľudí na každú miestnosť (spolu 200 účastníkov)

•    potrebné  uviesť celkovú cenu, cenu za jednotlivé miestnosti a jednotkovú cenu na 1 hod.

 

5. Prenájom konferenčnej  techniky na spoločné zasadnutie a tlačovú konferenciu

•    dataprojektor (1ks), plátno (resp. premietacia plocha, 1 ks), mikrofóny (8 ks pevné a 2 ks prenosné), ozvučenie miestnosti, možnosť pripojenia novinárskej techniky na mikrofóny prezentujúcich, elektrické zásuvky v miestach nevyhnutných na prezentácie (prezentačný notebook, rečnícky pult, predsednícky stôl...)

o    14.12.2010, 8.00 – 13.00 hod.

o    potrebné  uviesť celkovú sumu a jednotkovú cenu za jednotlivé položky zariadenia na 1 hod.

•    technické vybavenie pre 2 tlmočníkov na simultánny preklad, kabínka

o    14.12.2010, 8.00 – 13.00 hod.

o    potrebné uviesť cenu 1 staničky a informáciu o dostupnosti pre 10 účastníkov ako aj celkovú sumu a jednotkovú cenu za zariadenie na 1 hod.

 

6. Prenájom konferenčnej  techniky na workshopy

•    dataprojektor (2 ks), plátno (resp. premietacia plocha, 2 ks), mikrofóny (2 ks mikroporty a 2 ks prenosné), ozvučenie v dvoch miestnostiach, 2 flipcharty

o    14.12.2010, 13.00 – 18.00 hod.

o    potrebné  uviesť celkovú sumu a jednotkovú cenu za jednotlivé položky na 1 hod.

•    technické vybavenie pre 2 tlmočníkov na simultánny preklad, kabínka

o    14.12.2010, 13.00 – 18.00 hod.

o    potrebné uviesť cenu 1 staničky a informáciu o dostupnosti pre 10 účastníkov ako aj celkovú sumu a jednotkovú cenu za zariadenie na 1 hod.

 

7. Raňajky (ak nie sú súčasťou poskytnutej služby za ubytovanie)

•    predpokladaný čas: 14.12.2010, 7:30 hod.

o    štandardné raňajkové menu, nápoje (káva, čaj, džús)

o    predpokladaný počet ľudí: 30

o    potrebné uviesť celkovú sumu a jednotkové ceny pre jednotlivé položky raňajok

 

8. Občerstvenie

•    2x coffee break:

o    predpokladaný čas: 14.12.2010, 10.30 a 15.00 hod.

o    10.30 hod.: káva, čaj, minerálka, džús, chlebíčky (šunkové a syrové)  a slané pagáče pre 220 ľudí

o    15.00 hod.: káva, čaj, minerálka, džús, chlebíčky (šunkové a syrové) a sladké pečivo pre 200 ľudí

o    potrebné uviesť celkovú sumu a jednotkové ceny pre jednotlivé položky občerstvenia

 

9. Obed

•    predpokladaný čas: 14.12.2010, 12.00 hod.

•    raut pre 220 ľudí (polievky – 2 druhy, teplé jedlá – 4 druhy, zeleninový šalát – 2 druhy), nápoje (čaj, káva, nealko)

o    kvalita: štandard, možnosť vegetariánskej stravy

o    potrebné uviesť celkovú sumu, cena na 1 osobu a jednotkovú cenu jednotlivých položiek (potrebné špecifikovať ponúkané menu)

 

10. Večera

•    predpokladaný čas: 14.12.2010, 18.00 hod.

•    raut pre 140 ľudí (polievky – 2 druhy, teplé jedlá – 4 druhy, zeleninový šalát – 2 druhy), nápoje (čaj, káva, nealko)

o    kvalita: štandard, možnosť vegetariánskej stravy

o    potrebné uviesť celkovú sumu, cena na 1 osobu a jednotkovú cenu jednotlivých položiek (potrebné špecifikovať ponúkané menu)

 

11. Divadelné predstavenie

•    14.12.2010, približný čas: 17.00 – 18.00 hod.

•    predpokladaný počet divákov: 120

•    predpokladaný počet vystupujúcich: 15

•    prenájom miestnosti

•    v prípade miestnosti so sedadlami pre divákov v jednej rovine:

o    pevné pódium alebo možnosť jeho postavenia pre účely predstavenia

o     šírka pódia 5m, hĺbka 6 metrov a výška pódia minimálne 60 cm

•    priestory umožňujúce nástup hercov (zboku alebo zozadu)

•    4 zásuvky 220 V v dvoch okruhoch (samostatné osvetlenie a zvuk)

•    pozn.: divadelný súbor má vlastné osvetlenie, ktoré bude potrebné nainštalovať pred samotným predstavením

•    v prípade nutnosti budovať pódium na predstavenie je potrebné uviesť cenu celkových nákladov a jednotlivých položiek

 

15.12.2010

 

1. Parkovanie

•    15.12.2010, 9.00-15.00 hod., predpokladaný počet miest: 15

o    informácia o možnosti parkovania v areáli hotela

o    cena parkovného miesta v areáli hotela pre účastníkov konferencie na hodinu a celková suma na predpokladaný počet účastníkov

o    možnosť skupinovej zľavy a celková suma na predpokladaný počet účastníkov so zľavou, respektíve možnosť poskytnutia parkovacích miest v cene ubytovania

 

2. Prenájom miestnosti na valné zhromaždenie

•    15.12.2010, 8.00 – 14.00 hod.

•    70 účastníkov

•    potrebné  uviesť celkovú cenu a jednotkovú cenu na 1 hod.

 

3. Prenájom konferenčnej  techniky na valné zhromaždenie

•    dataprojektor (1 ks), plátno (resp. premietacia plocha, 1 ks), mikrofóny (1 ks pevný a 1 ks prenosný), ozvučenie miestnosti, flipchart

o    15.12.2010, 8.00 – 14.00 hod.

o    potrebné  uviesť celkovú sumu  a jednotkovú cenu za jednotlivé položky na 1 hod.

 

4. Raňajky (ak nie sú súčasťou poskytnutej služby za ubytovanie)

•    predpokladaný čas: 15.12.2010, 7:30 hod.

o    štandardné raňajkové menu, nápoje (káva, čaj, džús)

o     predpokladaný počet ľudí: 30

o    potrebné uviesť celkovú sumu a jednotkové ceny pre jednotlivé položky raňajok

 

5. Občerstvenie

•    1x coffee break:

o    predpokladaný čas: 15.12.2010, 10.30 hod.

o    káva, čaj, minerálka, džús, chlebíčky (šunkové a syrové) a slané pagáče pre 70 ľudí

o    potrebné uviesť celkovú sumu a jednotkové ceny pre jednotlivé položky občerstvenia

 

6. Obed

•    predpokladaný čas: 15.12.2010, 12.30 hod.

•    raut pre 70 ľudí (polievky – 2 druhy, teplé jedlá – 4 druhy, zeleninový šalát – 2 druhy), nápoje (čaj, káva, nealko)

o    kvalita: štandard, možnosť vegetariánskej stravy

o    potrebné uviesť celkovú sumu, cena na 1 osobu a jednotkovú cenu jednotlivých položiek (potrebné špecifikovať ponúkané menu)

 

Kritériami pre výber úspešnej ponuky je najnižšia celková ponúkaná cena s DPH.

 

Prípadné ďalšie informácie k predmetu zákazky je možné získať na telefónnom čísle 02/2046 3519 (Bc. Edit Popelková).

Súborové prílohy