Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Archív VO » Verejná výzva na predkladanie ponúk – zhotovenie a dodanie kalendárov a diárov na rok 2011

Verejná výzva na predkladanie ponúk – zhotovenie a dodanie kalendárov a diárov na rok 2011

Fond sociálneho rozvoja vyhlasuje verejnú výzvu na predkladanie ponúk k zhotoveniu a dodaniu kalendárov a diárov na rok 2011.

 

Cenové ponuky môže uchádzač zasielať na e- mailovú adresu miriam.slivkova@fsr.gov.sk najneskôr do 25.11.2010, 16.00 hod.

 

Špecifikácie:

 

Výroba, dotlač log a textu a dodanie kalendárov a diárov na rok 2011.

 

Termín dodania do 20.12.2010.

 

Kalendár stolový  - plánovací resp. termínový

Kalendárium:        týždňové stĺpce s menami

Formát:         max.  300 x 140 mm

Rozsah:        max.  70 strán

Väzba:            špirálová

Dotlač :         umiestnenie loga a textu  FSR, ESF a ZASI    

https://www.fsr.gov.sk/sk/fond-socialneho-rozvoja/publicita/logotypy-2/

Počet:            100 ks


Diár pracovný – týždenný, vreckový

Kalendárium:        na každej dvojstrane je jeden týždeň

Formát:        max. 100 x 150 mm

Rozsah:        max 150 strán

Záložky:        min.1

Väzba:            šitá

Materiál dosiek:     softový poťahový materiál - imitácia kože

Dosky:         predná aj zadná doska penová, jednofarebná razba roku

Dotlač:         umiestnenie loga a textu  FSR, ESF a ZASI

https://www.fsr.gov.sk/sk/fond-socialneho-rozvoja/publicita/logotypy-2/

Počet:            100 ks


Diár pracovný – denný

Kalendárium:        na každej strane je jeden deň, pričom každý deň je rozdelený podľa hodín.

Formát:        max. 170 x 240 mm

Rozsah:        max 400 strán

Záložky:        min. 1

Väzba:            šitá

Materiál dosiek:     softový poťahový materiál - imitácia kože

Dosky:         predná aj zadná doska penová, jednofarebná razba roku

Dotlač:         umiestnenie loga a textu  FSR, ESF a ZASI

https://www.fsr.gov.sk/sk/fond-socialneho-rozvoja/publicita/logotypy-2/

Počet:            80 ks

 

Obsah:

osobné údaje

plánovací kalendár

poznámkové strany kalendária

prehľadné kalendáre 2011 a 2012

prehľad medzinárodných sviatkov

adresár/telefónny zoznam

mapa vzdialeností medzi jednotlivými mestami SR

prevodné tabuľky

internetové vyhľadávače

medzinárodné telefónne spojenia (obsiahnuté podľa rozsahu strán v jednotlivých druhoch diárov)

 

Je potrebné uviesť jednotkovú cenu jednotlivých položiek a celkovú cenu v EUR bez DPH.

 

Kritériami pre výber úspešnej ponuky je najnižšia celková ponúkaná cena s DPH.

 

Prípadné ďalšie informácie k predmetu zákazky je možné získať na tel. čísle 02/2046 2317, alebo na mailovej adrese miriam.slivkova@fsr.gov.sk.