Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Archív VO

Archív VO

Tieto verejné obstarávania nebolo možné z techinckých príčin naimportovať do nového systému webstránky. Zverejňujeme ich preto aspoň takouto formou.

Mesto Prešov: Prešov - kancelária sociálneho poradenstva

Dátum. do kedy je možné predložiť ponuku. resp. vyžiadať si súťažné podklady: 24.10.2010

Partnerstvo Gemera - Malohontu: Školenie na komunitné plánovanie a plánovanie sociálnych služieb

Dátum. do kedy je možné predložiť ponuku. resp. vyžiadať si súťažné podklady: 20.10.2010

Obec Torysa: Výkon externého manažmentu projektu „Tvorba nových pracovných miest pre znevýhodnené osoby v obci Torysa“

Dátum. do kedy je možné predložiť ponuku. resp. vyžiadať si súťažné podklady: 04.10.2010