Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Verejné obstarávanie » Diagnostické posúdenie potenciálu, a kvalifikačných predpokladov UoZ a pre umiestnenie sa na trhu práce

Diagnostické posúdenie potenciálu, a kvalifikačných predpokladov UoZ a pre umiestnenie sa na trhu práce

Názov obstarávania: Diagnostické posúdenie potenciálu. a kvalifikačných predpokladov UoZ a pre umiestnenie sa na trhu práce
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Zvolen
J. Jiskru 249/6. 960 09 Zvolen

Predpokladaná hodnota zákazky: 9900 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Zvolen
Lehota na predkladanie ponúk: 10.11.2011
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 384.9 KB)