Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Verejné obstarávanie » IAP pre znevýhodnených UoZ, diagnostika, posúdenie potenciálu

IAP pre znevýhodnených UoZ, diagnostika, posúdenie potenciálu

Názov obstarávania: IAP pre znevýhodnených UoZ. diagnostika. posúdenie potenciálu
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
Hviezdoslavova 40. 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Predpokladaná hodnota zákazky: 9840 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Nové Mesto nad Váhom
Lehota na predkladanie ponúk: 10.10.2011
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 91.4 KB)