Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Verejné obstarávanie » Implementácia softvéru pre procesné riadenie, vrátane zakúpenia licencií pre jeho používanie

Implementácia softvéru pre procesné riadenie, vrátane zakúpenia licencií pre jeho používanie

Názov obstarávania: Implementácia softvéru pre procesné riadenie, vrátane zakúpenia licencií pre jeho používanie
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

IČO: 30 854 687

Ulica: Špitálska 6

Obec (mesto): Bratislava

PSČ: 814 55

Predpokladaná hodnota zákazky: 19999 EUR bez DPH
Typ: Tovar, Služba
Miesto dodania (okres): Bratislava I
Lehota na predkladanie ponúk: 06.08.2015
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 388.2 KB)