Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Verejné obstarávanie » Interiérové vybavenie integračných centier

Interiérové vybavenie integračných centier

Názov obstarávania: Interiérové vybavenie integračných centier
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Agentúra podporovaného zamestnávania Somotor n.o.

Predpokladaná hodnota zákazky: 5000 EUR bez DPH
Typ: Tovar
Miesto dodania (okres): Trebišov
Lehota na predkladanie ponúk: 26.03.2012
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 119 KB)